Antroposofisch arts

Dokter Boonstra is, naast regulier huisarts, ook antroposofisch arts.

Dokter Boonstra, die vanaf 1997 op een reguliere wijze zijn huisartsenpraktijk uitoefent in Almelo, is sinds 2013 ook gecertificeerd antroposofisch arts. Hij wil via de antroposofische geneeskunde aanvullende behandelingen kunnen geven bij allerlei ziekten.

Een antroposofisch medicijn geeft, in tegenstelling tot homeopatische medicijnen, geen verergering van uw klachten. In het verloop van de ziekte kunnen echter wel nieuwe verschijnselen ontstaan. Dit kan reden zijn voor overleg. Zelden geeft het medicijn aanleiding tot bijwerkingen of een allergische reactie.

Ik schrijf alleen op vraag van de patiënt of op voorstel van mijzelf, antroposofische medicatie voor bij eigen, in de praktijk ingeschreven, patiënten.
Ik doe dus geen antroposofische consulten voor patiënten buiten mijn praktijk!

Omdat mijn praktijkmedewerkers, mijn collega-huisarts mw. E.F. de Vries en de huisartsen van Huisartsengroep 4 geen aanvullende antroposofische geneeskunde hebben gestudeerd, kunt u voor inhoudelijke vragen niet bij hen terecht.

Tijdens vakanties, avond- nacht- of weekendtijden of als de praktijk dicht is kunt u helaas geen vragen stellen over antroposofische medicijnen. Bij twijfel over het antroposofisch medicijn mag u altijd stoppen met het nemen van het medicijn tot de praktijk weer open is.

WEBLINKS:
www.nvaa.nl      Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Artsen

www.weleda.nl  Producent van Antroposofische Medicatie

www.wala.world.de    Producent van Antroposofische Medicatie

www.NVAZ.nl    Nederlandse Vereniging van Antrosofische Zorgaanbieders

Spoed?

Bel: 0546 - 86 91 05
of: 0546 - 86 17 52 - optie 1
of: 112

Herhaalrecepten?

Bel: 0546 – 86 17 52
U kunt 24 uur per dag herhaalrecepten inspreken.

Klik hier om via MijnGezondheid.net herhaalrecepten aan te vragen.