Klachtenregeling

Klachtenregeling

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter. Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt een klacht wilt indienen over het handelen van uw huisarts, de assistente, praktijkondersteuner of waarnemer. Daar bestaat een regeling voor en die leggen we hier uit.

Hoe gaat het in zijn werk?

U kunt hier lezen, wat u met uw klacht kunt doen.

  1. Bespreek uw klacht met de huisarts
  2. Kom u er niet met ons uit: dan kunt u uw klacht indienen bij de Landelijke Geschillencommissie SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg)
  3. Komt u er ook met de klachtenfunctionaris van de SKGE niet uit: uitspraak vragen over uw klachten bij de SKGE

1. Bespreek uw klacht met de huisarts (of met de klachtenfunctionaris van de praktijk)

In het algemeen kunt u de klachten het beste eerst met de huisarts bespreken, hoe moeilijk dat ook voor u is. Als de huisarts niet weet, dat u ontevreden bent, kan hij/zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht zo spoedig mogelijk met de huisarts. U kunt hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier van onze praktijk. Dit formulier kunt u bij de assistente opvragen.

Als u een afspraak maakt met de huisarts voor een gesprek, geeft u dan meteen door waarover het gaat. Dan kan de huisarts voldoende tijd voor u vrij maken.

2. Klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de Landelijke Geschillencommissie SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg)

Komt u er met ons niet uit: dan kunt u uw klacht indienen bij de SKGE.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vul dan het klachtenformulier in op de website van skge.

Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:

SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven

3. Uitspraak over de klacht vragen aan de SKGE.

Als u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op de website www.skge.nl.

Als u nog vragen heeft aan skge, kunt u bellen naar 088 0229100.

 

Spoed?

Bel: 0546 - 86 91 05
of: 0546 - 86 17 52 - optie 1
of: 112

Herhaalrecepten?

Bel: 0546 – 86 17 52
U kunt 24 uur per dag herhaalrecepten inspreken.

Klik hier om via MijnGezondheid.net herhaalrecepten aan te vragen.