Klachtenregeling

Klachtenregeling

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter. Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u al patiënt een klacht wilt indienen over het handelen van uw huisarts, de assistente, praktijkondersteuner of waarnemer. Daar bestaat een regeling voor en die leggen we hier uit.

Hoe gaat het in zijn werk?

U kunt hier lezen, wat u met uw klacht kunt doen.

  1. Bespreek uw klacht met de huisarts
  2. Klacht indienen bij en met hulp van de Klachtenfunctionaris van KHT (Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente) per email of brief
  3. Klacht indienen bij de Landelijke Geschillencommissie SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg)

1. Bespreek uw klacht met de huisarts (of met de klachtenfunctionaris van de praktijk)

In het algemeen kunt u de klachten het beste eerst met de huisarts bespreken, hoe moeilijk dat ook voor u is. Als de huisarts niet weet, dat u ontevreden bent, kan hij/zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht zo spoedig mogelijk met de huisarts. U kunt hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier van onze praktijk. Dit formulier kunt u bij de assistente opvragen.

Als u een afspraak maakt met de huisarts voor een gesprek, geeft u dan meteen door waarover het gaat. Dan kan de huisarts voldoende tijd voor u vrij maken.

2. Klachten indienen bij en met hulp van de Klachtenfunctionaris van de KHT (Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente)

Als het gesprek met de huisarts niet tot een bevredigend resultaat leidt, kun u een klachten indienen bij het KHT (Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente). Ook als u bezwaren heeft tegen een gesprek met de huisarts, kunt u uw klachten per email (www.khtwente.nl/klachtenformulier) of per klachtenbrief (sturen naar Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente, p/a HDT-Oost, Postbus 1084, 7500 BB Enschede). U ontvangt een bevestiging van uw email of klachtenbrief.

Daarna zal de klachtenfunctionaris contact opnemen met de klager (patient) en de zorgverlener (of diens organisatie). Hierbij zal verhelderd worden, wat er voorgevallen is, waar de onvrede precies zit en wat er gedaan moet worden om dit op te lossen Beide partijen krijgen gelegenheid om een toelichting te geven. Zo nodig zal de klachtenfunctionaris u helpen met de precieze formulering van uw klacht. Ook kan de klachtenfunctionaris een bemiddelende rol spelen bij een gesprek tussen de klager (patient) en de zorgverlener (of diens organisatie). De klachtenfunctionaris kan aanbevelingen doen aan de huisartsenpraktijk om herhaling van de klacht te voorkomen.

Uiteindelijk zal de klachtenfunctionaris in een schriftelijke reactie een eindconclusie formuleren richting klager en zorgverlener. Hierin wordt beschreven tot welke uitkomsten het onderzoek heeft geleid., welke beslissing er naar aanleiding van de klacht genomen zijn en op welke termijn eventuele verbetermaatregelen gerealiseerd zullen worden. De zorgverlener is niet verplicht om de aanbevelingen van de klachtenfunctionaris op te volgen, maar zal dit vaak wel doen.

3. Klacht indienen bij de Landelijke Geschillencommissie SKGE (Stichting Klachten    en Geschillen Eerstelijnszorg)

Als u na tussenkomst van het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Geschillencommissie. Deze voldoet aan de nieuwe klachtwet WKKGZ en is speciaal voor klachten en geschillen in de eerstelijnszorg. De geschillencommissie kan klachten in behandeling nemen, bindende uitspraken doen en uitspraken doen over schadeclaims. Zie www.skge.nl  U kunt hier alleen een klacht indienen nadat u de route via het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente gevolgd hebt! De schriftelijke reactie van de klachtenfunctionaris en/of de zorgverlener kunt u wel gebruiken als u een klacht indient bij de Landelijke Geschillencommissie.

Adressen

De brochure “Uw klacht over de gezondheidszorg” is te bestellen bij Postbus 51.

Zorgbelang Overijssel,
Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) Twente
Tel: 0900 243 70 70
www.adviespuntzorgbelang.nl

Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente,

p/a HDT-Oost,

Postbus 1084,

7500 BB Enschede

 

Spoed?

Bel: 0546 - 86 91 05
of: 0546 - 86 17 52 - optie 1
of: 112

Herhaalrecepten?

Bel: 0546 – 86 17 52
U kunt 24 uur per dag herhaalrecepten inspreken.

Klik hier om via MijnGezondheid.net herhaalrecepten aan te vragen.