NHG-praktijkaccreditering

NHG-praktijkaccreditering

Huisartsenpraktijk Sluitersveld is sinds juli 2014 praktijk-geaccrediteerd en heeft een certificaat voor 5 jaar behaald. Met dit certificaat verklaart de N.P.A. b.v. dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat de Huisartsenpraktijk verantwoorde huisartskundige zorg levert. De praktijk heeft aangetoond te voldoen aan de eisen verbonden aan de NHG-praktijkaccreditering®.

Dit certificaat geldt overigens alleen voor de reguliere huisartsenzorg. Voor niet-reguliere (aanvullende of complementaire) huisartsenzorg is geen beoordeling geweest.

De praktijk is verantwoordelijk voor het leveren van goede en verantwoorde huisartsenzorg.

Jaarlijks vind er een controle plaats door de N.P.A. Juli 2018 is er controle-audit geweest, zijn er geen afwijkingen geconstateerd en is het certificaat met 1 jaar verlengd.

Bevindingen NHG-praktijkaccreditering, patiëntenenquête (juni 2017):
Bereikbaarheid spoed: 100% binnen 30 seconden
Bereikbaarheid telefonisch: 98% binnen 5 minuten
Openingstijden: van 8-12u en van 13-17u
Wachttijden consult: binnen 1 tot 2 dagen
Verbeteracties: voor de toekomst langere openingstijd tussen de middag.

Spoed?

Bel: 0546 - 86 91 05
of: 0546 - 86 17 52 - optie 1
of: 112

Herhaalrecepten?

Bel: 0546 – 86 17 52
U kunt 24 uur per dag herhaalrecepten inspreken.

Klik hier om via MijnGezondheid.net herhaalrecepten aan te vragen.