Electronisch Patiënten Dossier (EMD)

Het EPD (Electronisch Patienten Dossier) en het LSP (Landelijk Schakel Punt)

In onze praktijk maken wij gebruik van een elektronisch patiëntendossier. Uw medische gegevens worden in de computer opgeslagen. Uiteraard zijn onze computers goed beveiligd en de medewerkers, die er inzage in hebben, hebben beroepsgeheim. Uw eigen Almelose apotheek heeft toegang tot het medicatie-gedeelte. Uw apotheek heeft namelijk hetzelfde computersysteem als wij. Dit gaat niet via LSP. Verder heeft de waarneemgroep van 8 Almelose huisartsen, die in de vakantie voor ons waarnemen, toegang tot het systeem.

In 2011 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel dat uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners (huisartsen, specialisten in het ziekenhuis, huisartsen elders in den lande, apotheken) regelt weggestemd, omdat de uitwisseling van gegevens niet veilig is. In het bijzonder is de privacy niet gegarandeerd. Vrij snel na het niet aannemen van dit wetsvoorstel, hebben 4 koepelorganisaties van huisartsen, apothekers, specialisten en huisartsenposten de vereniging VZVZ ( Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) opgericht. Deze vereniging beheert het LSP (Landelijk Schakelpunt).

Via dit LSP kunnen zorgaanbieders met elkaar communiceren. Als U als patiënt daarvoor toestemming geeft, dan kan een andere zorgverlener, die ook aangesloten is op het LSP, een samenvatting van uw dossier opvragen uit onze computer.

Wij hebben per september 2016, na 4 jaar twijfel over de privacy, besloten om als praktijk aan te sluiten bij de LSP.

De noodzakelijke gegevens uit uw dossier worden alleen beschikbaar gesteld als u toestemming geeft. Landelijk hebben zorgaanbieders afgesproken welke gegevens noodzakelijk zijn en aan wie de gegevens beschikbaar worden gesteld. De volgende gegevens kunnen worden ingezien: -alle belangrijke diagnoses -actuele diagnoses van de laatste  2 jaar -aantekeningen van de laatste 4 maanden of laatste 5 consulten -medicatie -allergieën, intoleranties en contra-indicaties.

Alleen zorgaanbieders, zoals huisartsen, apothekers en in de toekomst specialisten, kunnen uw gegevens inzien. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet bij uw medische gegevens. Alle zorgaanbieders moeten aan strenge eisen voldoen.

Uw kunt uw toestemming zowel mondeling als schriftelijk (met een formulier, in de praktijk verkrijgbaar) verlenen! U kunt op elk moment u toestemming weer intrekken!

Op dit moment (september 2016) is vooral de huisartsenpost Almelo en de dienstapotheek gebaat bij uw toestemming!

 

 

Spoed?

Bel: 0546 - 86 91 05
of: 0546 - 86 17 52 - optie 1
of: 112

Herhaalrecepten?

Bel: 0546 – 86 17 52
U kunt 24 uur per dag herhaalrecepten inspreken.

Klik hier om via MijnGezondheid.net herhaalrecepten aan te vragen.