Huisartsen

Dhr. K.P. Boonstra

Dhr. K.P. Boonstra

AGB-code: 01021567

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Mw. E.F. de Vries

Mw. E.F. de Vries

AGB-code: 01022298

Werkdagen: maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en vrijdag